SZAKMAI/TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

A pályázati oldal Google Chrome - és Firefox böngészőkben működik. Előfordulhat, hogy Internet Explorerben a fejlesztések nem töltődnek le és a pályázat beküldése nem lesz sikeres.

Pályázati felhívás

Az AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft. pályázatot hirdet egészségügyi szakemberek részére. A pályázat célja a magyar egészségügy szakmai‐tudományos fejlődésének támogatása, a betegellátás színvonalának javítása az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek oktató, gyógyító és tudományos munkájának, szakmai továbbképzésének támogatásán keresztül.

1. Pályázni jogosultak köre:
Oktató, gyógyító munkát végző orvos, gyógyszerész vagy egyéb egészségügyi szakember.

2. A pályázat tárgya:
Hazai és külföldi szakmai és tudományos kongresszuson, rendezvényeken történő részvétel támogatása, továbbá egészségügyi szakemberek részére szervezett tanfolyamon való részvétel támogatása.

3. Pályázati feltételek:
        - Pályázati Adatlap kitöltése
        - A pályázat céljának való megfelelés indoklása
        - Magyar állampolgárság
        - Külföldi kongresszus esetén idegen nyelv ismerete

4. A Pályázat benyújtási határideje:
A pályázati kiírás megjelenésétől 2018. december 1. napjáig lehet bejelenteni. Tájékoztatni kívánjuk a pályázókat, hogy a sikeres pályázatok alapján nyújtott támogatás vonatkozásában a gyógyszerforgalmazó vállalatoknak a 2006. évi XCVIII. törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenniük. Továbbá az AbbVie csak olyan pályázatot fogad el, amelyet mind külföldi, mind belföldi kongresszusok esetében legalább 45 nappal a megpályázni kívánt rendezvény időpontja előtt nyújt be a pályázó.

5. A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az AbbVie Orvosi Osztálya bírálja el.

Pályázati adatlap

Pályázó Adatai

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Kérjük töltsön ki minden szükséges mezőt!


(Külföldi kongresszus esetén az útiokmányában szereplő pontos nevet kérjük megadni!)

- -

Állandó lakcím

Erre az e-mail címre fog beérkezni a regisztráció véglegesítéséhez szükséges aktiváló link

(Szakdolgozó esetén nyilvántartási szám.)A mező kitöltése kötelező!
A mező kitöltése kötelező!
Nem megfelelő formátum! Elfogadott formátumok: word, pdf
A mező kitöltése kötelező!


- -
- -

Pályázat támogatásának részletei

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2006. évi XCVIII. törvény alapján az AbbVie kizárólag a kongresszusi részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadásokat támogathatja. Nem támogathatjuk ugyanakkor a kísérők, valamint a szórakoztató és társasági programok (például bankett, gálavacsora, koncert stb.) költségeit, sem egyéb többletköltséget. Nem támogathatjuk továbbá a felmerülő személyes költségeket (pl. minibár, telefon). Fenntartjuk a jogot, hogy a kongresszushoz kapcsolódóan a 2006. évi XCVIII. törvénynek megfelelő szállodát kiválasszuk.


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
/ /
--
--
--
--Invalid Input

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek. Vállalom továbbá, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés hatálya alatt haladéktalanul bejelentem, ha bármely, a pályázatban szereplő adat megváltozik.

A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az AbbVie Kft. mint adatkezelő a jelen pályázatban megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása, a rendezvényen, tanfolyamon történő részvétel szervezése és a szükséges hatósági bejelentési kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelje. Hozzájárulok, hogy amennyiben az AbbVie Kft. a rendezvény, tanfolyam szervezéséhez rendezvényszervező céget vesz igénybe, az esetben az AbbVie Kft. személyes adataimat a szervező cégnek átadhatja. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a jelen támogatás tárgya, összege és a támogatott program nyilvánosságra hozható.

Kijelentem és elfogadom, hogy a támogatás kizárólagos célja az orvostudomány és az orvosi szakma fejlesztése. A támogatásnak tehát se nyíltan, se hallgatólagosan nem célja üzleti kapcsolatok megszerzése vagy megtartása, se bármilyen tisztességtelen előny biztosítása az AbbVie részére.

Kijelentem, hogy a jelen pályázat pozitív elbírálásáról tájékoztatom az állami vagy önkormányzati tulajdonban álló egészségügyi intézmény vezetőjét, amennyiben ezen intézmények bármelyikében a beszerzési döntésekre befolyással rendelkezem. Kijelentem és szavatolom, hogy a jelen pályázat és a tudományos, orvosi szakmai rendezvényen való részvételem semmiféle egyéb szerződéses vagy törvényi kötelezettségével, sem pedig semmiféle olyan intézmény eljárási rendjével nem ellentétes, amelynek a társult tagja vagyok, és amelynek szolgáltatásokat nyújtok és minden szükséges hozzájárulást - a jelen pályázati támogatás vonatkozásában is - megszereztem minden olyan intézménytől, amelynek a társult tagja vagyok. Abban az esetben, ha országos vagy helyi hatáskörű kormányzat munkavállalója vagy különleges jogkörrel megbízott alkalmazottja vagyok, igazolom és megerősítem, hogy a jelen pályázati támogatást az AbbVie nem hivatali pozícióm elismeréseként nyújtja, és köteles vagyok a pályázat hatálya alatt a pályázat vonatkozásában alkalmazandó etikai eljárások értelmében megkövetelt minden engedélyt beszerezni és minden egyéb módon azoknak az eljárásoknak az előírásait betartani.

Tudomásul veszem, hogy a jelen közzétételi nyilatkozat a pályázati kérelem elbíráláshoz elengedhetetlen.

„Köszönjük pályázatát. Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a most megpályázott támogatások összegét a sikeres pályázatok esetében a következő évben a Transzparencia Kódexben meghatározottak alapján előzetes beleegyezése esetén névvel, e nélkül aggregált módon közzétesszük a honlapunkon. Együttműködését előre is köszönjük.”


*
*

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK, BETEGSZERVEZETEK ÉS EGYÉB NON-PROFIT INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ADOMÁNYOZÁSI PROGRAMBAN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

 

Pályázati felhívás

Az AbbVie biogyógyszer vállalatként azt a célt tűzte ki célul, hogy a világ néhány súlyos, a társadalom jelentős részét érintő egészségügyi problémáira találjon innovatív megoldást. Működésének középpontjában a betegek állnak, 29000 munkatársával a világ 170 országában az egészségügyi ellátás színvonalának javításán dolgozik innovatív gyógyszerek és új, előremutató terápiás megoldások felfedezésével és kifejlesztésével.

Ezen elköteleződése keretében lehetőséget biztosít civil szervezeteknek, tudományos társaságoknak, hogy a fenti célokkal összhangban levő, a betegellátás színvonalát, a betegek életminőségét javító társadalmi kezdeményezéseket szakmailag és/vagy anyagilag támogasson. Ezen támogatása írásos pályázat benyújtása útján valósul meg, amelyben az alábbi támogatási formákra lehet pályázni:

1. Természetbeni adomány (pl. orvosi műszerek adományozása)

2. AbbVie által forgalmazott termékek adományozása

3. Anyagi támogatás, amely lehet:

- pénzadomány, amely a kérelemben megjelölt célra használható fel (pl.: orvosi műszerek vásárlása, tájékoztatás elősegítése, illetve elsősorban a különböző betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztését célzó programok).

- képzési támogatások egészségügyi szervezetek, illetve oktatási intézmények számára a tudományos ismeretek átadását magában foglaló független oktatási program/projekt bevezetésére.

A kérelemnek kellő részletességgel tartalmaznia kell a kérelem tárgyát képező konkrét projekt/cél leírását, valamint, fontos, hogy a cél megvalósításához szükséges összeg részletes költségbontásban kerüljön megadásra.

A támogatásban egészségügyi szervezetek, betegszervezetek és egyéb non-profit intézmények (pl.: alapítványok) részesülhetnek.

Az adománykérelemhez az alábbi dokumentáció csatolása szükséges:

  • Alapító okirat
  • Aláírási címpéldány másolata
  • Képzési támogatás kérelem esetén a képzés részletes programja vagy az ösztöndíjrendszer részletes leírása
  • Eszközadomány-kérelem esetén árajánlat
  • Bankszámlaszám

A kérelmeket a szükséges dokumentumokkal az adomany.hu@abbvie.com e-mail címre kérjük beküldeni.

A beérkezett pályázatokat az AbbVie erre a célra létrejött, nem kereskedelmi feladatot betöltő vezetőiből álló bizottsága bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázókat írásban értesítik.

A beérkezett pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló anyagi keret erejéig. A döntésnél a bizottság figyelembe veszi a tartalmi és formai követelményeknek való megfelelést, valamint azt, hogy a kért adomány mennyiben járul hozzá a betegellátás színvonalának javításához. A sikeres pályázókkal az AbbVie adományozási szerződést köt.

A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázat nem felel meg a tartalmi vagy formai követelményeknek, valamint, amennyiben kimerültek az erre szánt források, a pályázatot elutasítsa.

Az AbbVie semmilyen ellenszolgáltatást nem vár el a sikeres pályázóktól.

Az átlátható üzleti magatartás jegyében az AbbVie az egészségügyi és betegszervezeteknek nyújtott támogatását az adományozást követő naptári év június 30-áig a nemzetközi (betegszervezetek) és hazai honlapján (egészségügyi szervezetek) teszi közzé.

HU-ABBV-180004; Lezárás dátuma: 2018.07.20